วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552

ชนิดปืนปก

.........................................................................................................................................


TAURUS PT 915 SS ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
ตัวปืนเป็นสแตนเลส มีขนาดกะทัดรัด ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน มีคันลดนกทั้งด้านซ้ายและ ด้านขวา รีคอยล์สปริงเป็นแบบเส้นเหลี่ยมมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเส้นกลมและเส้นแบน
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด
9 มม.
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ความยาวลำกล้อง
4 นิ้ว
ความยาวตลอดตัว
7 นิ้ว
น้ำหนักปืนเปล่า
800 กรัม
ศูนย์ปืน
3-DOT Fixed Sight
ระบบนิรภัย
Ambidextrous, 3-Position Safety
แก้มด้ามปืน
Checkered Rubber
แม๊กกาซีนบรรจุ
15 นัด
สีผิวปืน

........................................................................................................................................................
TAURUS PT 915 B ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
ตัวปืนรมดํา มีขนาดกะทัดรัด ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน มีคันลดนกทั้งด้านซ้ายและ ด้านขวา รีคอยล์สปริงเป็นแบบเส้นเหลี่ยมมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบเส้นกลมและเส้นแบน
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด
9 มม.
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ความยาวลำกล้อง
4 นิ้ว
ความยาวตลอดตัว
7 นิ้ว
น้ำหนักปืนเปล่า
800 กรัม
ศูนย์ปืน
3-DOT Fixed Sight
ระบบนิรภัย
Ambidextrous, 3-Position Safety
แก้มด้ามปืน
Checkered Rubber
แม๊กกาซีนบรรจุ
15 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

..............................................................................................................................................


TAURUS PT 99 SS ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
ตัวปืนเป็นสแตนเลส ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ศูนย์หลังปรับได้ ระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน มีคันลดนกทั้งด้านซ้าย – ด้านขวา
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด
9 มม.
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ความยาวลำกล้อง
5 นิ้ว
ความยาวตลอดตัว
8.5 นิ้ว
น้ำหนักปืนเปล่า
964 กรัม
ศูนย์ปืน
3-DOT Adjustable Sight, ศูนย์หลังปรับได้แบบ Micrometer
ระบบนิรภัย
Ambidextrous, 3-Position Safety
แก้มด้ามปืน
Checkered Rubber
แม๊กกาซีนบรรจุ
15 นัด
สีผิวปืน
สแตนเลส

................................................................................................................................................................


TAURUS PT 99 B ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
ตัวปืนรมดํา ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ศูนย์หลังปรับได้ ระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน มีคันลดนกทั้งด้านซ้าย – ด้านขวา
ข้อมูลทั่วไป
ขนาด
9 มม.
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ความยาวลำกล้อง
5 นิ้ว
ความยาวตลอดตัว
8.5 นิ้ว
น้ำหนักปืนเปล่า
964 กรัม
ศูนย์ปืน
3-DOT Adjustable Sight, ศูนย์หลังปรับได้แบบ Micrometer
ระบบนิรภัย
Ambidextrous, 3-Position Safety
แก้มด้ามปืน
Checkered Rubber
แม๊กกาซีนบรรจุ
15 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

.........................................................................................................................................
กล็อค ๑๙ (GLOCK 19) ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
โครงปืนและสไลด์ปืนเป็นแบบโพลีเมอร์ ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ผิวปืนตกแต่งด้วยกรรมวิธีแบบ เทนนิเฟอร์ (TENIFER) สีผิวปืนเป็นแบบรมดํา ทำให้ทนทานต่อสนิมและแรงเสียดสีได้อย่างดี ลักษณะของศูนย์หน้าเป็นแบบจุดสีขาวและศูนย์หลังเป็นแบบเส้นกรอบสีขาว มีระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน และนิรภัยที่ไกปืน ทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ขนาด
9 มม.พาราเบลลั่ม
ความยาวตลอดตัว
6.85 นิ้ว
ความยาวลำกล้อง
4.02 นิ้ว
ความสูง
4.99 นิ้ว
ความกว้าง
1.18 นิ้ว
เกลียวลำกล้อง
9.84 นิ้ว เวียนขวา
ฐานศูนย์
5.98 นิ้ว
ระบบนิรภัย
3 ระบบ คือ Trigger Safety, Firing Pin Safety, Drop Safety
น้ำหนักปืนเปล่า
595 กรัม
น้ำหนักแม๊กกาซีน
70 กรัม
แม๊กกาซีนบรรจุ
15 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

....................................................................................................................................................

CZ 75 D COMPACT ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
ตัวปืนรมดํา โครงปืนเป็นโพลีเมอร์ สไลด์เป็นเหล็ก ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ระบบนิรภัยเป็นแบบล็อคเข็มแทงชนวน และคันลดนกปืน (DECOCKING LEVER) ด้ามปืนมีขนาดกะทัดรัดจับถนัดมือ ระบบลั่นไกอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อมูลทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
โครงปืน
โครงปืนเป็นโพลีเมอร์ สไลด์เป็นเหล็ก
ขนาด
9 มม.ลูเกอร์
ความยาวตลอดตัว
183 มม.
ความกว้าง
35 มม.
ความสูง
137 มม.
ความยาวลำกล้อง
98.5 มม.
น้ำหนักปืนรวมแม๊กกาซีน
920 กรัม
ระบบนิรภัย
3 ระบบ คือ Decocking lever, Safety stop on the hammer, Firing Pin Safety
แม๊กกาซีนบรรจุ
14 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

.......................................................................................................

ซีแซด ๗๕ บี (CZ 75 B) ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
โครงปืนและสไลด์ปืนเป็นเหล็กกล้ามีความแข็งแรงและทนทานดี ศูนย์ปืนเป็นแบบจุดสีขาว ๓ จุด ระบบนิรภัยเป็นแบบล็อคเข็มแทงชนวนและล็อคนกปืน ด้ามปืนมีขนาดกะทัดรัดจับถนัดมือ
ข้อมูลทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
โครงปืน
โครงปืนและสไลด์ปืนเป็นเหล็กกล้า
ขนาด
9 มม.ลูเกอร์
ความยาวตลอดตัว
206 มม.
ความกว้าง
35 มม.
ความสูง
138 มม.
ความยาวลำกล้อง
120 มม.
น้ำหนักปืนรวมแม๊กกาซีน
1000 กรัม
ระบบนิรภัย
3 ระบบ คือ Manual Safety, Safety stop on the hammer, Firing Pin Safety
แม๊กกาซีนบรรจุ
16 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

........................................................................................................................................................................

กล็อค ๑๗ (GLOCK 17) ปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด ๙ มม. พาราเบลลั่มเขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.
Tuesday, 29 May 2007
โครงปืนและสไลด์ปืนเป็นแบบโพลีเมอร์ ซึ่งทนทานต่อแรงกระแทกได้สูง ผิวปืนตกแต่งด้วยกรรมวิธีแบบ เทนนิเฟอร์ (TENIFER) สีผิวปืนเป็นแบบรมดํา ทำให้ทนทานต่อสนิมและแรงเสียดสีได้อย่างดี ลักษณะของศูนย์หน้าเป็นแบบจุดสีขาวและศูนย์หลังเป็นแบบเส้นกรอบสีขาว มีระบบนิรภัยแบบล็อคเข็มแทงชนวน และนิรภัยที่ไกปืน ทำให้ปลอดภัยต่อการใช้งาน
ข้อมูลทั่วไป
ระบบปฏิบัติการ
กึ่งอัตโนมัติ
ขนาด
9 มม.พาราเบลลั่ม
ความยาวตลอดตัว
7.32 นิ้ว
ความยาวลำกล้อง
4.49 นิ้ว
ความสูง
5.43 นิ้ว
ความกว้าง
1.18 นิ้ว
เกลียวลำกล้อง
9.84 นิ้ว เวียนขวา
ฐานศูนย์
6.49 นิ้ว
ระบบนิรภัย
3 ระบบ คือ Trigger Safety, Firing Pin Safety, Drop Safety
น้ำหนักปืนเปล่า
625 กรัม
น้ำหนักแม๊กกาซีน
78 กรัม
แม๊กกาซีนบรรจุ
17 นัด
สีผิวปืน
รมดำ

สนับสนุนโดย ฝ่ายยุทธการและการฝึก

Google